четвъртък, 23 май, 2024 година.

Броят на декларациите за производство по несъстоятелност, подадени от фирмите в Европейския съюз през първото тримесечие на годината, е намалял с 0,8 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. За същия период заявленията за регистрация на нови фирми са нараснали с 1,6 на сто, според най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Според оценките на Евростат в България през първото тримесечие на 2024 г. броят на декларациите за производство по несъстоятелност са нараснали с 1,3 на сто на тримесечна база. През последното тримесечие на 2023 г. те скочиха с 13,1 на сто.

Също през първото тримесечие, отнесено към предходното, четвърто тримесечие на миналата година, регистрираните нови фирми в България са намалели с 0,5 на сто. За сравнение, през октомври – декември 2023 г. на тримесечна основа регистрираните нови родни фирми бе нагоре с 2,7 на сто.

Бизнес регистрациите в ЕС растат във всички сектори

Броят на фирмените регистрации се е увеличил във всички сектори на икономиката в ЕС. В сравнение с предходното тримесечие през тримесечието от януари до март т.г. най-значително увеличение е отчетено в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности (+5,2 на сто), следвана от транспорта и строителството (+4,1 на сто) и услугите за настаняване и хранене (+3,7 на сто).

Въпреки че общият брой на декларациите за изпадане в несъстоятелност леко е намалял през първото тримесечие, различни тенденции се забелязват при в различните икономически сектори в ЕС.

Разглеждайки броят на фалитите по икономически дейности, в сравнение с предходното тримесечие, през януари – март 2024 г. фалитите са били по-малко при търговията (-3,3 на сто) и строителството (-1,2 на сто). Най-голям ръст се е наблюдавал при неплатежоспособните компании в транспорта и складирането (+15,2 на сто) и промишлеността (+9,1 на сто).