вторник, 16 юли, 2024 година.

Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители на 16 април 2024 г.

Танева припомни, че настоящото Народно събрание е в края си и на практика следващата седмица ще е последната с пленарни заседания. В същото време текат всички срокове по отношение на кампанията за заявяване на директни плащания 2024 г., те не са започнали. В процедура е и изменението на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., като те касаят включително и кампанията за директни плащания, особено по отношение на определението за „активен фермер“.

„В тази връзка считам за наша отговорност и дълг към земеделската общност това, за да мине и да може изобщо да се проведе кампанията съгласно актуалната правна рамка, да приемем предложеното изменение на ЗПЗП“, призова Танева. Тя обясни, че законопроектът е получен от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), изготвен е от тях, но не е минал на обществено обсъждане, затова сега се прави по друг ред, по спешност. Целта е да се обезпечи възможността за провеждането на кампанията и за работата на МЗХ в периода, в който няма да има Народно събрание. Това е и периодът, в който ще приключат сроковете за кампанията за директни плащания.

Аделина Стоянова, директор дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, обясни, че измененията на ЗПЗП правят промяна на дефиницията за активен земеделски стопанин, като предложението е съгласувано с Европейската комисия (ЕК). Двете предложения, които са одобрени и ще могат да бъдат приложени още от Кампания 2024, са свързани с начин, по който се изчислява процентното съотношение на доходите от земеделска и неземеделска дейност и определянето на активните фермери. Доходите от селскостопанска дейност следва да представляват най-малко 10 процента от общия доход на стопанството. Втората хипотеза, в която фермерите ще се смятат за активни е, когато годишният размер на директните плащания е минимум 2 процента от общите приходи, получени от неселскостопански дейности.

По отношение на Кампания 2023 МЗХ е изпратило на ЕК обосновка, която е включвала причини, довели до това част от земеделските стопани да не могат да отговорят на дефиницията, но финалното заключение на Комисията е, че дефиницията за „активен земеделски стопанин“ за 2024 г. не може да бъде приложена за 2023 г.

Вследствие на това, след извършване на всички проверки в съответствие с дефиницията „активен фермер“ по всички критерии, общият брой на неактивните земеделски стопани за Кампания 2023 е 264. Те няма да могат да получат плащанията си в обхвата на директни плащания за 2023 г.

Стоянова обясни, че от тези 264 кандидати в хипотезата, в която съотношението между земеделската и неземеделската дейност не съответства на дефиницията за „активен фермер“ са 152 земеделски стопани, а останалите до 264 са земеделски стопани, които не са предоставили информация, на база на която да могат да бъдат проверени според критериите, както и бенефициенти, които не могат да отговорят на изискванията по различни причини – непредставени документи или документи, които включват консолидирани отчети.

Друг акцент в предложените законодателни промени е това, че земеделските стопани ще имат възможност и през 2025 г. да се възползват от компетенциите на общинските служби по земеделие при подаването на заявленията за подпомагане за съответната кампания. „Ние осъзнаваме, че голяма част от фермерите все още нямат достатъчната грамотност за това да използват сами системата за електронни услуги и да могат да подадат заявленията си самостоятелно“, посочи Стоянова.

Тя допълни, че в рамките на този законопроект са включени и текстове, които обезпечават изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, както и текстове, които прецизират поземлените отношения. „С този вариант на закона считаме, че можем да обезпечим прилагането на кампанията за директни плащания, както и прилагането на мярката за акциза в периода 2024-2026 г.“, коментира Стоянова.

По отношение на измененията в Стратегическия план тя информира, че преговорите и техническите срещи с ЕК са приключили. Към настоящия момент всички предложения за промени са приети, договорени и прецизирани като текстове. МЗХ е подготвило отговор на всички коментари, получени от ЕК. Предстои тяхното изпращане, след което се очаква одобрението на промените в Стратегическия план. Интервенциите, в които има промени, ще могат да бъдат приложени за Кампания 2024.

Елена Иванова, директор дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ, акцентира върху едно от основните предложения за изменение в закона, а именно това да се предостави възможност да бъде избрана национална служба за съвети в земеделието като конкретен бенефициент, който да има възможност в рамките на интервенциите по Стратегическия план да предоставя безплатно съветнически услуги на млади, малки и нови фермери.

Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“ в МЗХ, отбеляза, че е изменен регламентът, който позволява да се прилага държавната помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола до 2026 г. Това също е взето предвид в предложените промени в закона, така че земеделските стопани да продължат да се възползват от това подпомагане.

Ализан Яхова (ДПС) предложи следващата седмица в дневния ред на земеделската комисия да бъде включено изслушване на МЗХ относно подготовката му за Кампания 2024.

Десислава Танева предупреди депутатите, че възнамерява във вторник, 23 април, да свика извънредно заседание на комисията заради същия законопроект.