сряда, 21 февруари, 2024 година.

Организации на земеделски производители в няколко бранша, включително и такива, които са отпаднали от схемите за компенсиране, предупредиха, че към края на седмицата могат да започнат съвместни протести с гръцки фермери по ГКПП „Кулата“. Това обявиха председателите на няколко браншови организации от сектор земеделие, сред които Национална асоциация на картофопроизводителите, Съюз на гъбопроизводителите, Национален съюз на земеделските кооперации, Съюз за развъждане на българските овце и кози и Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупковите плодове.

Те представиха списък от 12 искания, за които ще преговарят с Министерство на земеделието и храните по-късно днес и в течение на седмицата, а в случай на провал на преговорите, вече съгласуват като вариант и съвместни протести с гръцките фермери.

Организациите ще настояват за справедливо изплащане на помощите за щети, в следствие на войната в Украйна, достъп до подкрепа и на млади и току що регистрирани производители, субсидиите да се изплатят до края на март, промяна на стандарта за подпомагане на култури, отглеждани в планински райони, отпадане на данъка върху субсидиите до 100 хил. лв., не само за производителите физически лица, но и за юридическите лица, нов преглед на проблемните заявления при оглед със сателит от ДФЗ, облекчаване на изискванията за лабораторни анализи, за калибриране на дюзите на пръскачките, опростяване на някои законодателни процедури, по-високи ставки за подпомагане при планинските и полупланински райони и създаване на постоянно действащ инструмент (гаранционен фонд) за компенсации при щети от природни бедствия или резки промени в пазарните условия, като сегашните.

В момента например картофопроизводители, гъбопроизводителите, производителите на черупкови плодове не получават достъп до програми за компенсиране и финансиране, на което имат право производители в другите браншове.

Организациите обявиха, че ще напуснат Българска аграрна камара и ще работят за обединение на всички земеделски производители в браншови организации, които да се сдружават, а специален закон да определя легитимността и представителността на организациите, които ще могат да преговарят с правителството и да подписват меморандуми и рамкови споразумения от името на своите браншове.