понеделник, 15 април, 2024 година.

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) и Асоциация „Традиционни български консерви“ (АТБК) организират среща-разговор за бъдещето на индустрията за преработка на плодове и зеленчуци в България. Събитието ще се проведе в комплекс „Старосел“, село Старосел, област Пловдив, днес от 10:00 часа в конферентна зала „Терес“. Специален гост на форума ще бъде министърът на земеделието и храните в оставка Кирил Вътев, съобщиха организаторите.

Срещата ще събере на едно място преработвателите на плодове и зеленчуци, производителите на суровини, институциите, определящи политиките за развитие на сектора, работодателски и браншови организации, доставчици на продукти и услуги в сферата.

Във фокуса на дискусиите ще бъде проектът за нов Закон за търговия със земеделска продукция и храни, както и първото изменение в Стратегическия план в подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци. Сред темите, по които участниците очакват информация от министър Вътев, са още мерките в помощ на производителите на плодове и зеленчуци в Закона за рентите и отдаването на площи от националния земеделски фонд и важната тема за сектора – напояването.

Предложенията на бранша за промени в Закона за поземлените отношения, подготовката на нов закон за коопериране в България, както и промени в трудовото законодателство и договаряне и допълнителни възнаграждения в сектора ще представи председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев.

Даниела Венева от Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) ще даде разяснения по прилагането на европейските регулации и националната нормативна база, свързани с условията и реда на осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

Новости в производството и преработката на плодове и зеленчуци и данни от Доклада на AMITOM – доброволна асоциация, обединяваща професионални организации на преработватели на домати в Средиземноморския регион и Световния съвет за преработка на домати (WPTC) – са други акценти в програмата на предстоящата среща.

„Опитваме се – с информация и диалог – да преодолеем предизвикателствата пред сектора и да подкрепим усилията на производителите и преработвателите на земеделска продукция да бъдат конкурентоспособни и успешни на пазара“, каза Антоанета Божинова, изпълнителен директор на СППЗ и един от организаторите на събитието.

Тя допълни, че амбицията им е българските плодове и зеленчуци, консервите родно производство, да намерят своето достойно място на рафтовете в магазина и на българската трапеза. „Това не е индивидуално усилие и не е ангажимент единствено на стопаните и на бизнеса. Всеки има своята роля – от производството, през преработката и реализацията, до условията, законите и инструментите, с които държавата определя развитието на бранша“, допълни Божинова.

Тя напомни, че това ще бъде поредната съвместна среща на сектора, която обаче се подготвя и ще се проведе в съвсем различна среда. На фона на изключително динамичните и непредвидими процеси, свързани с неблагоприятните климатични промени и отминалата ковид криза, днес се добавят нови предизвикателства – политическа нестабилност, международни военни конфликти и нарушена продоволствена сигурност. „Всички тези фактори имат пряко и косвено отражение върху развитието на земеделието, а оттам и на преработвателната индустрия в страната. Имаме нужда от общи действия и взаимна подкрепа, които да дадат перспектива за бранша“, категорична е Антоанета Божинова.