вторник, 23 април, 2024 година.

Архитекти от пет държави ще си партнират в образователния обмен и опазването на недвижимото културно наследство. Това стана известно по време на тридневен семинар, на който домакин бе Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ в Балчик, съобщиха от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) .

Инициативата за това е на Школата Шайо-Париж и НИНКН с подкрепата на Министерствата на културата на България и Франция, френските институти и ИКОМОС – Франция.

Планираме да създадем цикъл от обучения и мрежа от експерти в България, Румъния, Молдова и Украйна, които могат да работят заедно в бъдеще по общи проекти, а в перспектива обсъждаме да се присъединят Република Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Кипър, Черна гора, Албания и Турция, каза архитект д-р Делфин Абулкер, зам.-директор на Школата Шайо – Париж. Тя и колегите ѝ Стефан Манчиулеску и Флоранс Бабикс представиха няколко проекта за възстановяване на архитектурни образци и методологията на обучение на 137-годишната френска школа.

Сътрудничеството в Югоизточна Европа ще стъпи върху опита, натрупан от курса Шайо – България с неговата почти 24-годишна история. Двегодишният специализиран курс съчетава лекции по история на архитектурата, строителни материали, консервация и реставрация на сгради, международно и национално законодателство с архитектурни ателиета, в които експертите изминават в реални условия целия процес от проучването и документирането, през анализа и синтеза на данните за обекта, до идеите и проектите за неговия нов живот, посочват още от НИНКН.

Ателиетата създават начин на мислене, коментира арх. Стефан Манчиулеску, главен архитект за историческите паметници в департаментите Кантал, Корез и Горна Лоара и преподавател в Школата Шайо – Париж. Той отбеляза, че постигнатото от курса Шайо – България е образец, който заслужава да бъде възприет и в други страни.

По думите на директора на НИНКН арх. Петър Петров партньорството между експертите от държавите в региона е ценно и заради факта, че обменът на информация и опит ще помогне за изясняването на общата картина на състоянието и опазването на архитектурното наследство, на законодателството и на нагласите на експертите и обществото.

Съседните страните имат сходно развитие на крайбрежните курорти и архитектурно наследство с висока стойност, в което личат европейски тенденции и местни особености.

Участниците във форума посетиха емблематични за 19-и и 20-и век сгради, разположени между Балчик и румънския град Ефорие Суд. Наесен в курорта Ефорие Суд ще бъде проведено първото ателие за архитекти от региона.

Домакин на семинара бе Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ в Балчик, който е паметник на архитектурно-строителното и парковото изкуство, създаден в началото на 20-и век.