вторник, 23 април, 2024 година.

Националният дарителски фонд „13 века България“ (НДФ) обявява сесия за финансово подпомагане на тема: „Език свещен на моите деди…“ – да подкрепим изучаването на българския език в неделните училища зад граница“. Сесията е насочена към децата в неделните училища на българските общности в чужбина, съобщиха от екипа на фонда.

„Чрез темата за българския език фондът цели да опази българския език сред младите поколения българи зад граница. Език, който е богат по звучност, по изразителност и по енергия; да го обичаме и да го запазим, като едно от най-скъпите наследства, завещани ни от нашите предци. Хилядолетната му история е ярко доказателство за неговата жизненост и устойчивост. С тази сесия фондът се стреми да накара младите хора да говорят българския език, да четат на български, да го разбират и не на последно място да създават творби на български“, отбелязват от фонд „13 века България“.

Максимален размер на финансиране за един проект е до 5 000 лв. Фондът предоставя финансова подкрепа в размер до 80% от общия бюджет на съответния проект. Общият размер на финансовите средства за спечелилите проекти по сесията е 30 000 лв.

Кандидатите трябва да са в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023 – 2024, утвърден със заповед РД09-3852/24.11.2023 г. на министъра на образованието и науката.

Крайният срок за подаване на документите е 15 май 2024 г. Документите се подават по електронен път на e-mail: ezik_bg@fund13veka.bg

Пълната информация за правилата за участие в сесията, формулярът на заявлението за спомоществователство на проект и Декларация Обр.1 са публикувани на интернет страницата на фонда. /ПВ/