четвъртък, 23 май, 2024 година.

Деница Каприева е автор на изследването „Актьорите. Личностни характеристики и нагласи към професията“, което прави сравнение между хората, практикуващи актьорската професия и тези, избрали друга сфера на реализация. Друга линия в него е какво между двете групи влияе на удовлетвореността от живота, поемането на рискови поведения, разбирането за успех.

„Печеленото на пари е доста надолу в класацията за намиране на смисъл в тази професия – казва Деница Каприева – определено на челни позиции са участието в смислени и качествени проекти и възможността да се развиваш.“

Според изследване нарцисизмът като личностна черта е завишен сред актьорите, но разбира се, зависи и с какви професии ги сравняваме. „Професията предразполага търсенето на такива хора, за да удовлетворява техните потребности. – казва Деница Каприева. – Този нарцисизъм обаче трябва да бъде преработен, за да не навреди на успеха.“

Чуйте още от разговора с Деница Каприева в „Какво се случва“.