събота, 20 април, 2024 година.

В първата сесия на Програма „Култура плюс“, обявена от Община Търговище, постъпиха 17 проектни предложения. Те са подадени от държавни културни институции, общински структури, читалища, сдружения, информират от пресслужбата на кмета Дарин Димитров.

В ход е административната проверка за допустимост на кандидатите. Проектите, преминали проверката, ще бъдат разгледани от комисия, определена със заповед на кмета. Тя се състои от експерти от администрацията и представители на Постоянната комисия по образование и култура към Общинския съвет.

Оценяването ще е на база методика, предварително обявена и публикувана в сайта на Общината. Сред критериите за оценка са финансовият, техническият и административният капацитет на кандидата. Ще бъдат оценявани още артистичният резултат, иновативността, значимостта на събитието за местната общност и други.

Съгласно правилата на програмата, експертната комисия може да предлага корекции в проекта или редукции в бюджета.

По Програма „Култура плюс“ ще се отпускат до 5000 лв. на проектно предложение. Общият бюджет на програмата през 2024 г. е 50 000 лв.

Крайното класиране ще бъде обявено до 19 април. Всички постъпили предложения, заедно с тяхно описание, ще бъдат публикувани на уебсайта на местната администрация.

Създаването на Програма „Култура плюс“ е сред задачите в управленската програма на кмета Дарин Димитров. Освен финансово подпомагане на творци и творчески състави при реализацията на културни прояви, тя цели обогатяване на културния живот в общината и прозрачност при разпределението на обществения ресурс, допълват от администрацията.