вторник, 23 април, 2024 година.

Вероятно става въпрос за жилище от 12 – 13 век

Теренът е с широчина 30 метра и дължина 20 метра. В североизточния му ъгъл се проучва каменна постройка, чието предназначение все още не е уточнено. Вероятно става въпрос за жилище от 12 – 13 век. Над постройката са намерени два оловни печата от 13 век с изображения на светци и надписи, които са свързани с кореспонденция, вероятно между висши духовници.

Южно от това място, до момента, са разкрити 10 погребения и препогребения.

„Както и в съвременния свят, при смърт на близък роднина, той се погребва в гроба на по-рано починал член на семейството. Възможно е да има напластяване от 10-15 погребения едно върху друго“, обяснява Явор Иванов, ръководител на спасителните разкопки.

До момента са открити няколко скелета на деца и дори на бебе. Предполага се, че е погребано над някой от своите родители.

Близо до този сектор се разкрива структура от малки и средно големи ломени камъни. Това може да е постройка в дълбочина или път до други структури, като тепърва ще се установи нейното предназначение. Тя ще даде по-обща картина върху това какво се намира в провлака между Стария и Новия град на Созопол.

В югозападната част пък е открит голям празен питос – съд за съхранение на зърнени култури, но понякога и за погребения.

Източник: Труд