вторник, 23 април, 2024 година.

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. Организатор на изложбата е СБХ, секция „Карикатура“. Нейната цел е да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България, да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина, както и да популяризира изкуството сред младото поколение. Откриването на събитието ще се състои на 4 април 2024 (четвъртък), 18:00 часа, СБХ, „Шипка“ 6, зала 2А. Подробности по темата разказа художникът Валери Александров (▼), куратор на изложбата.