събота, 20 април, 2024 година.

Доктор Владимир Калоянов ще представи на 10 април в Регионална библиотека „Дора Габе“ в Добрич изследователския си труд „Цената на българщината в Таврия (1917-1945)“ издаден от Българска академия на науките през 2022 година, съобщават от културния институт.

Модератор на събитието ще бъде доц. д-р Димитър Маринов от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Ще участва Георги Чунчуков, който е инициатор на представянето, допълват от библиотеката.

В изследването си Калоянов проследява основните периоди в демографското, икономическото и социалното развитие на българската етническа общност в Приазовието, Украйна, заселена там от Бесарабия в 1860 – 1862 г. Анализирани са причините, поради които българите търсят приют и препитание в Бесарабия и Таврия. Представена е също устойчивостта, с която таврийските българи отстояват и съхраняват националната си идентичност и стремежа си към духовност. Чрез богат документален материал е акцентирано върху преживените от тях принудителни миграции, политически репресии, разкулачванията, глада 1921 – 1923 и 1932 – 1933 г., включително и завръщането на част от тях в СССР. Това поражда размисли относно цената на българщината за задграничните ни сънародници и за политиката спрямо българската диаспора, казват още от библиотеката в Добрич.

Владимир Калоянов е таврийски българин, роден през 1954 г. в село Лозоватка, Запорожка област, Украйна. Историк, поет и общественик от Таврия. Той е завършил Литературния институт „Максим Горки“ в Москва през 1981 г. и аспирантура в Института по история на БАН. Член на Съюза на българските писатели.