понеделник, 22 юли, 2024 година.

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2024/2025 година беше обявен днес. 10 377 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище, съобщи пресцентърът на висшето училище.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е „Право“. На второ място е „Психология“. Третото място заема специалността „Международни отношения“. На следващите места кандидатите са поставили специалностите: „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Бизнес администрация с английски език“, „Комуникационен мениджмънт“, „Английска филология“, „Софтуерно инженерство“, „Икономика и финанси с английски език“, „Право“ (платена форма на обучение), „Компютърни науки“ и „Българска филология“.

6037 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, в държавна поръчка и платена форма на обучение.

След първото класиране са приети 38 лауреати и 33 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 12 до 19 юли, включително, класираните от първия етап кандидати имат няколко възможности – да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващия етап. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

Класирани от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са приети, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващото класиране, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдела „Студенти“ на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Купува се единствено студентска книжка от книжарниците на университета в сградите на Ректората, във Факултета по науки за образованието и изкуствата, във Факултета по математика и информатика, в Стопанския факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница „Св. Климент Охридски“.

Вторият етап на класиране се извършва на 23 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти.

Срокът за записване е от 24 до 30 юли, включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да бъде намерена в страницата на Софийския университет в интернет и в страницата във фейсбук „Кандидат-студенти 2024“.