понеделник, 15 април, 2024 година.

Държавата ще изплати 1 517 879 лева компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. От тях 1 513 985 лева са за 1542 деца в Столичната община, а 3894 лева са за четири деца в община Пловдив, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

С друго решение от днес Министерският съвет подкрепи дейността на Международния център по математически науки в София към Института по математика и информатика на Българската академия на науките (МЦМН-София).

С подкрепата се осигурява дейността на четири научноизследователски групи, ръководени от водещи световни учени в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика за период от пет години. В България ще се организират серия от международни форуми и ще бъдат привлечени и учени (включително млади) от по-слабо развити страни. Целта е да се увеличи интеграцията и реинтеграцията в България на таланти и водещи учени, и обмяната на опит с български изследователи в чужбина в областта на математиката.

Департаментът по математика и физика на фондацията „Саймънс интернешънъл“ ще съфинансира тези дейности с 500 000 щатски долара годишно през следващите пет години.

Международният център е създаден през 2019 г. като активно изследователско звено за разработване и широко разпространение на нови авангардни постижения в най-актуалните направления в математиката с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката чрез Националната научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“.

Центърът е към Института по математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН), който осигурява инфраструктурата за работата му. Дейността на центъра се осъществява в тясно сътрудничество с Института по математически науки на Северна и Южна Америка към Университета в Маями (IMSA).