събота, 18 май, 2024 година.

На специална церемония в шеста аудитория на Ректората Пловдивският университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ удостои със званието „Доктор хонорис кауза“ проф. Кольо Коев – един от най-изявените съвременни социолози в България. То му беше връчено от проф. д-р Румен Младенов, ректор на висшето училище. Събитието е част от честванията на 20 години от създаването на Философско-историческия факултет. Професорът е дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, в Пловдивския университет и в Нов български университет.

Проф. д-р на социологическите науки Кольо Коев е истински учен във всички смисли, човек, посветил живота си на науката, каза доц. д-р Нина Николова, ръководител на катедра „Социология и науки за човека“. По думите й той е едно от най-знаковите имена на социологическата и хуманитарната мисъл у нас и в чужбина, а неговото дело е допринася за високия престиж на българската наука. В своя изследователски и преподавателски път проф. Коев е в основата на въвеждането на имена, теми и проблеми в сферата на науките за духа, на задълбочаването и развиването на аспекти на социологията, посочи Николова. Тя посочи, че в продължение на 25 години той е главен редактор на едно от най-значимите списание в областта на хуманитарните и социалните науки – „Социологически проблеми“, в което първи публикации имат повечето от водещите имена на социологията в глобален план. Професорът е един от най-важните преводачи на научна литература, като неговите преводи и редакторска работа не просто представят на български автори като Алфред Шютц, Макс Вебер, Тимъти Снайдър, Даниел Бел, Джон Ролс, но и въвеждат цели групи от понятия, като по този начин допринася за изграждането на самия език на науките за духа у нас, допълни Николова.

Нямам представа какво и колко споменатото мое дело е допринесло, но това, което е несъмнено е, че от 40-те години занимания по социология повече от половината съм посветил на преподаване в Пловдивския университет, каза проф. Коев и благодари за отличието. Той посочи, че е бил един от хората, ангажирани с институционализирането на тази специалност в университета. Беше истинско предизвикателство да дадем публичен и траен образ на една визия за наука, която оживяваше в нашите разговори и изглеждаше далечен и непостижим хоризонт, каза професорът.

Проф. Коев работи в ПУ от създаването на специалност „Социология“ през 1995 година. Той е ръководител на новооткритата докторска програма „Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм“. Автор е на „Метаморфозите на чужденеца“ (1991), „Видимостта: феноменологични контексти“ (1996), „Елементарни форми на всекидневен живот“, „Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на ХІХ и началото на ХХ век“ (2003), „Обречени на смисъл. Всекидневността като дискурсивни възможности“ (2012) и „Етнометодология и логика на всекидневното разбиране“ (2017).

По повод честванията на 20 години от създаването на Философско-историческия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от днес до 17 май се провежда Научна конференция с международно участие на тема „Хуманитарното и социалното познание – разкази и хоризонти“.

Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на проявите.