неделя, 21 юли, 2024 година.

Симулационен център ще бъде изграден в Тракийски университет – Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Това е обсъдено по време на посещение на ректора на старозагорския ВУЗ проф. Добри Ярков в Бернския интердисциплинарен ветеринарен симулационен център.

По време на визитата проф. Ярков е провел разговори с директора на симулационния център проф. Кай Шнабел. Двамата са обсъдили иновациите в областта на симулационното обучение и тяхното значение в съвременното обучение по медицина, ветеринарна медицина и фармация.

„Проучвания на водещи университети доказват, че симулационното обучение е по-ефективно в практическото, тъй като симулационната ситуация позволява устойчиво повишаване на уменията, симулиране на голям брой клинични случаи, които невинаги са налични в реална среда“, смята проф. Кай Шнабел.

В посещението в Швейцария участие е взел главният мениджър и директор на Ветеринарния симулационанен център, който в момента съществува към висшето учебно заведение, д-р Здравко Тодоров. Той и ректорът имали възможността да се запознаят с различни програми в областта на образната диагностика, умения за комуникация в медицината, ветеринарната медицина и фармацията. Старозагорските учени са наблюдавали демонстрации на симулатори, които се използват в обучението на студентите.

Проф. Шнабел е изразил пълна подкрепа при изграждането на симулационен център в Тракийски университет – Стара Загора, където е планирано да пристигне на работно посещение през есента.

Припомняме, че с индикативен бюджет от 19,5 милиона лева е проектната идея за обособяване на Академичен център за продължаващо обучение със симулационен център – Тракийски университет Стара Загора като част от концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“. Целта е да бъде осигурена мултифункционална учебна база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи (лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, кинезитерапевти, рентгенови лаборанти) за нуждите на педиатричната помощ.