четвъртък, 18 април, 2024 година.

Съвместно с държавата ще създадем поетапна, национална и устойчива програма за основен ремонт на Ректората, на Университетската библиотека и на двора на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Необходимите средства за реконструкция са непосилни при сегашното финансиране и затова е необходима поетапна национална програма, каза на пресконференция днес ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев.

Ректорът уточни, че идеята е най-напред да се започне с реконструкцията на покрива. Трябва да се извърши и цялостна климатизация, трябва да се подменят всички инсталации – отоплителната и електрическата, имаме и тежки проблеми на отводнителната система от покрива. Тежки проблеми има и в Университетската библиотека. Трябва да се направи и подземен паркинг, за да се освободи от автомобили дворът на СУ, каза проф. Вълчев.

Пред репортери от БТА и БНР ректорът на СУ обясни, че са правени предварителни разчети и общата сума за всички ремонтни дейности е между 80 и 100 милиона лева – за Ректората, Университетската библиотека и за двора на СУ, но сумата ще стане ясна, когато бъдат изготвени проектите. Тази програма ще продължи между четири и пет години, и средствата ще са за този период.

През декември 2024 г. ще се навършат 90 години от тържественото освещаване на сградите на Ректората и на Университетската библиотека. Строежът на Северното и Южното крило на сградата е завършен през 1952 г. През този период в сградата, която е публична държавна собственост и само един от паметниците на културата, които Софийският университет стопанисва и ползва, не е правен основен ремонт. Със средствата за капиталови разходи, които Софийският университет получава всяка година от държавния бюджет, и основно със средства, спечелени по проекти и с дарения, е възможно осъществяването единствено на спешни и неотложни ремонтни дейности и на обновяване на отделни зали, пространства, аудитории, библиотеки, заявиха от Софийския университет.

(следва)