понеделник, 22 юли, 2024 година.

За академичната 2023/2024 година, съгласно сключения договор за провеждане на педагогическа практика на студентите от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със 150-о Основно училище „Цар Симеон Първи“, учебните занятия се провеждат в часовете по религия с ученици от първи до четвърти клас. От текущата учебна година базов учител по религия е Елена Дюлгерова, която обучава 120 ученици, разпределени в шест групи, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Пред учениците от първи и втори „в“ клас, включени в часовете по религия, бяха представени уроци от стажантската практика на студентите по богословие от четвърти курс. Тази година десет студенти имат практика в това основно училище.

Студентката Надежда Мирчева представи пред учениците урок за прошката. Неин помощник беше мечето Добродушко, което научи децата на смисъла и значението на вълшебните думички „Простено – прости“. Малките ученици, по време на практическите дейности, нарисуваха по едно свое слънчево цвете, под което написаха научените вече от урока думички. Своите рисунки те отнесоха у дома, за да ги покажат на своите родители и да приложат на дело новите знания.

Урокът за втори клас на студента Свилен Калицов беше посветен на темата „Доброто в мен“. Учениците бяха поставени пред реални житейски ситуации и разделени на две групи, обсъждаха конкретна задача за решаването на практически казуси от човешките взаимоотношения. И двете групи избраха действия, с които да помогнат на човека в нужда или да възстановят правдата. Стажант учителят обясни, че изборът на доброто е заложен в нашата съвест и трябва да внимаваме, и да отделяме време, за да се вслушваме в нея.

Учениците приеха с радост новите учители и показаха усвоените досега знания, като отговаряха на различни въпроси на стажантите.

През следващата седмица в часовете с първи и втори клас предстои да бъдат представени уроците на тема: „Цветница“ и „Чудесата на Света Богородица“ от студентките – Ани Чепилова и Христина Христова.

Съдържанието и целите на уроците се подготвят от студентите, според одобрените от Министерството на образованието и науката програма и учебници по религия, с които стажантите се подготвят и за своите държавни изпити за придобиване на необходимата квалификация и педагогическа правоспособност.