понеделник, 15 април, 2024 година.

Дванадесетокласниците от Априловската гимназия в Габрово получиха информация за най-големия икономически университет не само в България, но и в Югоизточна Европа – за Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съобщиха от висшето училище.

В представянето на университета главен асистент д-р Емилия Дунева от катедрата „Управление“ обърна внимание на специалностите, които предлага УНСС, като посъветва учениците да проучат учебните планове и какви дисциплини ще изучават, както и каква реализация предполага дадената специалност. Тя ги запозна и с начините за кандидатстване, включително чрез пробните изпити във формата на държавните зрелостни изпити, с единния приемем изпит и със състезанията.

Директорът на гимназията Елвира Христова подчерта, че като част от професионалното ориентиране е добре зрелостниците да се запознаят с възможностите, които предлагат различните университети, за да могат да вземат отговорно решение как да продължат образованието си.

В Априловската гимназия учениците се обучават в паралелки по хуманитарни науки, със специалността „Маркетингови проучвания“ и в паралелки, в които се изучават петте езика, които се преподават в УНСС. Затова на срещата се говори и за възможностите за признаване на владеенето на чужд език в университета, както и за проекта ENGAGE.EU, и за програмата „Еразъм+“, които ще осигурят на бъдещите студенти надграждане на знанията по чужди езици на следващо ниво. Дванадесетокласниците научиха и за дуалните програми с различни чуждестранни университети, от които могат да получат двойни дипломи.

Емилия Дунева насочи вниманието на зрелостниците и към стажантските програми, които УНСС предлага. Учениците се запознаха и с възможностите за развитие и бъдеща професионална реализация след завършване на университета.

Представена бе и спортната база на УНСС с условията, които предлага за практикуване на различни видове спорт, както и студентските общежития, право на които има всеки студент, допълват от висшето училище.