сряда, 21 февруари, 2024 година.

Международният семинар „Богомилството на Изток и Запад“ започна днес в конферентната зала в Ректората на Софийския университет. С него официално бяха открити дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН).

За мен е огромно удоволствие да приветствам днес тази встъпителна конференция от името на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев, която е посветена на началото на работата по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“. Такъв един проект е изключително постижение, защото той е съвместна „рожба“ не само на колегите от Софийския университет, които през всички тези години подкрепят работата на Центъра за изследване на религиите в СУ, създаден преди 15 години, каза заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Мадлен Данова.

Вярвам, че това е една тема, която ще покаже, че богомилството не е само част от историята на България, или на Балканския полуостров, и не е нещо, което остава регионално и остава в пределите на една историография, и на една група учени, които да го изследват. Вярвам също, че този проект ще даде възможност и на много млади учени да „тръгнат по тази пътека“, заяви заместник-ректорът на Софийския университет.

Проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Центъра за изследване на религии в СУ, каза, че проектът е част от изпълнението на мисията, която преди 15 години е заложена, правейки този център, да работим заедно с колеги от различни факултети, от различни научни организации и университети, и от различни страни. Като арабист и историк на исляма, съм щастлив да открия това събитие, защото всички знаем, че темата за богомилите е свързана с едно движение, определяно като християнска ерес, и то пряко или косвено е свързано, и с историята на исляма, включително и на Балканите. Проектът включва изследователи от три държави – България, Полша и Германия, но и пет институции, отбеляза проф. Евстатиев.

Приветствие беше поднесено и от името на директора на Института за исторически изследвания при БАН проф. д-р Даниел Вачков, което беше прочетено от научния секретар доц. д-р Надя Филипова.

Целта на проекта е да подложи на всестранно и интердисциплинарно изследване богомилството, като важен духовен и социален феномен, с нееднозначна роля за българската история в миналото, и даващ заявка за възраждане в настоящето, каза ръководителят на проекта проф. д-р Иван Христов.

Той обясни, че проектът е интердисциплинарен и в него има специалисти от областта на християнската апологетика, църковната история, социологията, християнската философия, византологията, класическата филология, древните източни езици и култури, ислямистиката, арабистиката, старобългаристиката и славистиката. В проекта участват учени от Софийския университет, от Института за исторически изследвания при БАН, от Нов български университет, като от Германия и от Полша. Участва и проф. д-р Мартин Илерт от Университета „Мартин Лутер“, в Хале-Витенберг.

По проекта ще бъде създаден и специализиран сайт за богомилството и за другите дуалистични ереси.

Проектът е финансиран по конкурс за фундаментални научни изследвания от Националния фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.