понеделник, 17 юни, 2024 година.

За България е важно да се направи близък мост между науката и бизнеса, защото между научните изследвания и бизнеса има „голяма дупка“, и съм много благодарен на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и на д-р Бойко Таков, че беше възприета идеята за организирането на форума „Наука за бизнес“. Това е един недостатък, който може да бъде преодолян само със стъпки от двете страни и отново благодаря на агенцията, че прие тази идея да се опитаме да скъсим тази дистанция и да направим взаимоотношенията много по-ефективни, каза председателят на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски на откриването на четвъртото издание на форума „Наука за бизнес“.

Форумът се организира от Българската академия на науките и от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

„Причината, казвал съм я и друг път, е много естествена. Първо, след като една държава инвестира в научни изследвания, учените трябва и са задължени в онази част, в която изследванията могат да доведат до иновации, да бъдат внедрени в икономиката, да го направят. Има и второ нещо, което за България е много важно и това е, че у нас това е единственият начин да имаме силна и конкурентоспособна икономика“, каза акад. Ревалски.

Той отбеляза, че нашата страна е много красива, богати сме с природна хубост, но не и с толкова много природни богатства и единственото ни наистина конвертируемо богатство са нашите хора и техният иновативен капацитет. За страна като България това се превръща в още по-голяма важност да се направи този близък мост между науката и бизнеса, там, където това е възможно, подчерта председателят на БАН.

През тези години извървяхме определен път и мога убедено да кажа, че скъсяваме тази дистанция и нека бъдем реалисти, и си кажем, че все още не сме там, където бихме искали да бъдем. Форматът на форума сме го правили и друг път, и той е много естествен, като целта е да се покажат няколко успешни разработки и да се види, че нещата могат да се случат, ако има желание и от двете страни, обясни акад. Ревалски.

„Аз самият съм повече в теоретичната част на науката, но ми се иска да видя повече разработки, които са на висока степен на технологична готовност и заедно с бизнеса да бъдат доведени до прототипи, а след това бизнесът да ги индустриализира“, каза председателят на БАН.

„Пожелавам успех на днешното издание на „Наука за бизнес“ и се надявам, че като се срещнем в следващите пъти, още веднъж ще констатираме, че вървим в правилна посока и се доближаваме до връзката, каквато искаме да бъде между научните изследвания и бизнеса в нашата страна“, изрази увереност акад. Юлиан Ревалски.

Целта на форума е да представи добрите практики и успешни примери за сътрудничество между бизнеса и учените от БАН. Обществеността има възможност да се запознае с научни открития и продукти с приложение в различни сфери на икономиката, като получаване на атомна енергия с хидростатично налягане, пилотна линия за производство на литиево-йонни батерии, материали за обезвреждане на парникови газове, биосензорна технология за детектиране на пестициди, получаване на огнеупорни мулитови керамични изделия с помощта на 3d принтиране, прототип на умна боксова круша и други.

В рамките на събитието има и обособена изложбена зала за представяне на разработките на учените от БАН.