понеделник, 15 април, 2024 година.

Броят на публикациите на български изследователи във висококачествени и влиятелни научни списания се е удвоил през последните 10 години. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката в оставка проф. Генка Петрова по време на информационно събитие, посветено на сътрудничеството на МОН с Clarivatе, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

“Компанията осигурява националния абонамент и достъп на български научни институти и висши училища до базите данни Web of Science, InCites, както и до други функционалности. Това сътрудничество датира от 2008 г., когато за първи път се осъществи абонамент за Web of Science. Това повиши видимостта на българските автори, техните изследователски резултати, качеството на изследователската работа и засили международното сътрудничество”, отбеляза проф. Петрова.

Сред добавените нови функционалности са и CABI, който допълва изследванията в областта на селскостопанските науки и глобалното здравеопазване, Derwent innovation, който дава достъп до глобални патентни данни.

„Министерството на образованието и науката има важна роля в насърчаването на научните изследвания. През последните три години се наблюдава 30% ръст в използването на Web of Science от български институции спрямо предходния тригодишен период. Увеличеното използване води до подобряване на броя и качеството на публикациите на нашите изследователи“, уточни проф. Петрова. Тя припомни, че генерираните данни са от съществено значение и за годишните издания на Рейтинговата система на висшето образование, отбелязват от МОН.

Компанията Clarivate е глобален лидер в довереното и трансформиращо разузнаване. Тя обединява обогатени данни, прозрения, анализи и решения за работен процес, основани на задълбочен експертен опит в целия спектър от знания, изследвания и иновации.

/ЙВЛ