понеделник, 17 юни, 2024 година.

В качеството си на единствения хазартен оператор в България и член на асоциацията на Европейските лотарии (EL), Българският спортен тотализатор (БСТ) припознава инициативата на континенталната браншова организация за запазване на установените модели на европейските лотарии, които оперират в полза на обществото, обявиха от държавния хазартен оператор.
Преди броени дни EL публикува официален манифест, съдържащ 8 стратегически цели, които ще бъдат следвани от асоциацията и нейните членове в следващия 5-годишен период (2024-2029 г.) с амбицията националните лотарийни оператори не просто да запазят, но и да повишат позитивната си роля в подкрепа на различни социални сфери. Анализите сочат, че само през 2022 г., членовете на EL са осигурили повече от 22 млрд. евро приходи в обществена полза. Тези средства са насочени целево в различни проекти, свързани със спорта, културното наследство и изкуството, здравеопазването, хората с увреждания/в неравностойно положение, образованието, науката и т.н.
Както е известно, БСТ е основен спомоществовател на българските спорт и култура, които бяха подкрепени с 97 милиона лева през 2023 г.
Сред 8-те водещи цели в манифеста на EL са запазването на уникалната роля на националните лотарии в полза на европейските общества, както и прилагане на най-високите стандарти за отговорна игра. Възприемайки тези ценности, БСТ стриктно съблюдава и законодателството на национално ниво, трансформирайки подхода си предвид променящата се среда.
На преден план са още актуални теми по отношение на приложимите възможности на изкуствения интелект в ежедневните процеси , както и значимостта на въглеродния отпечатък на самите организации.
Сериозен акцент е поставен и върху борбата с незаконните оператори и ограничаването на дейността им в онлайн пространството. Решенията в тази насока са обвързани и с Конвенцията на Съвета на Европа относно манипулиране на спортни състезания и нейните ключови определения за „незаконни спортни залагания“.
EL е най-голямата и най-представителната организация на лотарийния и хазартния сектор в Европа. Към 2024 г. в асоциацията членуват над 70 хазартни оператори от 39 европейски държави, като преобладаващата част оперират в държави-членки на Европейския съюз. Сред тях се разпознават както имената на национални лотарии, така и организатори на други хазартни игри, включително спортни залагания.
През 2010 г. Съветът на ЕС призна положителното въздействие на лотариите за обществото, а в публикация на официалния си сайт EL изтъква, че лотариите не са просто игри на късмета: те са неразделна част от социалната структура на Европа.
Сред основните принципи, припознат от всички членове на EL, е че тяхната дейност е напълно съобразена с всички законови изисквания (напр. за борба с прането на пари, политики за отговорна игра и т.н.). Европейските лотарии са една от сферите, в които се срещат традиции и иновации – и това неминуемо води до редица предизвикателства. Но опитът и мисията да се подкрепят толкова важни обществени направления със сигурност ще доведат до най-оптималните резултати.