понеделник, 4 март, 2024 година.

Министърът по европейските въпроси и външните работи на Албания Игли Хасани организира днес заключителната среща „Албания в Съвета за сигурност, принос към световния мир и сигурност в най-предизвикателните времена“, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Албания приключи своя мандат като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН в периода 2022-2023.

В изказването си Хасани отбеляза, че „нашата дипломатическа служба спечели вътрешно и външно уважение за представянето си“.

„За първи път, след почти 70 години като член на ООН, страната ни имаше възможността да заседава в най-висшия и важен орган на ООН, който отговаря за поддържането на мира и сигурността в света. Това беше наистина специално събитие в историята на Албания и днес искам специално да благодаря на всички онези представители на нашата дипломатическа служба, които работиха упорито за успеха на този мандат“, каза Хасани, като също така благодари на посланиците, партньорите и съюзниците за отлично сътрудничество.

„Има поле, в което малките страни могат да се конкурират с най-големите световни сили като равни, ако им се даде възможност. Това е областта на идеите и принципите. Там всички сме равни, за да се конкурираме и да направим така, че нашият глас да бъде чут. Вярвам, че този стратегически избор да допринесем за Съвета за сигурност с идеи и като отстояваме принципите на международното право и многостранността, беше ключът към успеха на нашия мандат“, каза Хасани.

„Албания доказа, че дори малките страни имат какво да предложат в дебатите по острите въпроси, връхлетели света днес, когато им се даде възможност да го направят на форуми като Съвета за сигурност. Имахме възможност да работим по дневния ред на жените за мир и сигурност, споделяйки със света уроците, научени по трудния начин като страна, постигнала забележителен напредък в овластяването и включването на жените в политическия и обществения живот“, продължи той.

„Имахме възможността да допринесем за дебата за насилствения екстремизъм, като споделихме със света уроците, научени от нашия вековен опит като страна, в която (хора с) различни религии, християни и мюсюлмани, живеят като братя в мир и пълна хармония. Работихме усилено, за да подчертаем значението на пълното зачитане на международното право и човешките права навсякъде и по всяко време, точно както работихме, за да дадем гласност на други приоритети, свързани с изменението на климата, киберсигурността, отчетността, мира и сигурността на младите хора, както и напредъка на методите на работа на Съвета за сигурност“, каза Хасани.

Но, посочи той, има един проблем, който беляза преди всичко работата на Съвета: незаконната руска агресия срещу Украйна.

„Албания пое мандата си на непостоянен член на Съвета за сигурност във време, когато част от света все още отказваше да се примири с факта, че през XXI век постоянен член на Съвета за сигурност и като такъв със специална отговорност за поддържане на мира и сигурността в света, може да предприеме акт на агресия, какъвто светът не е виждал от Втората световна война“, подчерта той.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)