неделя, 21 юли, 2024 година.

Белгия трябва да предвиди допълнителни мерки за действия при здравни кризи, свързани с химически или бактериологични заплахи. Това се посочва в доклад на Европейския център за предотвратяване и овладяване на болестите, цитиран в местни медии.

Отбелязва се, че белгийските власти разполагат с подробни планове за действие при здравни кризи и е осигурено сътрудничество на различните административни равнища. Необходимо е да има сътрудничество не само на национално, но и на европейско равнище между силите на отбраната и здравните власти, опасността от международен конфликт не може да бъде изключена, се допълва в доклада. Уточнява се, че за изготвянето на тази оценка са били проверени документи и са били предприети проверки на място.

В ЕС предстои всички държави да бъдат оценени за готовността за здравни кризи и Белгия е била първата, преминала такъв преглед. Белгийските власти предвиждат наесен да подготвят план за изпълнение на препоръките в доклада на европейските експерти.