петък, 14 юни, 2024 година.

В рамките на проекта MEG2 осем единици на местно самоуправление получиха право на безвъзмездна финансова подкрепа за реализиране на приоритетни за тях инфраструктурни проекти в областта на околната среда на обща стойност 1 030 000 щатски долара. Това предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Средствата са отпуснати въз основа на напредъка в областта на доброто управление и опазването на околната среда, постигнат в рамките на Общинския проект за управление на околната среда (MEG2) през последните 12 месеца.

От партньорските местни единици, които участваха в първата фаза на проекта MEG, Пърнявор, Тешан и Градишка получиха правото да използват безвъзмездните средства.

Освен тях, правото да използват безвъзмездните средства получиха Источно Ново Сараево, Илияш, Сръбац, Шамац и Широки Бриег като партньорски местни единици, които се присъединиха към проекта MEG във втората фаза.

С работата и ангажираността си тези осем местни власти са спечелили правото да предоставят безвъзмездни финансови средства, които могат да бъдат използвани за реализиране на приоритетни инфраструктурни проекти в областта на околната среда, определени в техните стратегии за развитие.

От ПРООН в Босна и Херцеговина припомнят, че миналата година грантове бяха отпуснати и на най-успешните местни власти, като освен това тези местни власти инвестираха допълнително 2 800 000 долара собствени средства в одобрените проекти.

Втората фаза на общинския проект за управление на околната среда в момента се изпълнява в 30 единици на местно самоуправление и се финансира съвместно от правителствата на Швейцария, Швеция и Чешката република, както и от Европейския съюз, а проектът се изпълнява от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) в Босна и Херцеговина.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)