събота, 20 април, 2024 година.

Специалният съветник на ООН за предотвратяване на геноцида Алис Уайриму Ндерита приветства измененията в Избирателния закон на Босна и Херцеговина, наложени от Върховния представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмид в края на миналия месец, които предвиждат, че „нито едно лице, което е осъдено от международен или вътрешен съд за геноцид, престъпления срещу човечеството или военни престъпления, не може да се кандидатира в избори или да заема каквато и да е изборна, назначавана или друга длъжност“. Това предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Специалният съветник признава важността на тази стъпка като принос за укрепване на изграждането на доверие в страната както в институциите, така и сред общностите, засегнати от отричането на геноцида и свързаните с него престъпления, както и за напредване на процеса на междуобщностно изцеление.

Специалният съветник също така отбелязва неотдавнашния меморандум за разбирателство между министерството на правосъдието и Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали, позволяващ криминалните досиета на граждани на Босна и Херцеговина и хора, родени на територията на Босна и Херцеговина, които са осъдени от международни трибунали за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, да бъдат включени в регистрите за съдимост на страната.

Специалният съветник смята това за важна стъпка за утвърждаване на признаването на решенията на международните трибунали и за противодействие на ревизионизма, отричането и възхвалата на военнопрестъпниците.

Специалният съветник Ндериту подчерта колко е важно да се обърне внимание на наследството от миналото, включително геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления.

„Само чрез насърчаване на разбирането на миналото чрез търсене на истината и отговорност и справяне с първопричините и продължаващото въздействие на подобно насилие върху обществото може да се постигне устойчив мир. Възхваляването на осъдени военнопрестъпници и други извършители на такива престъпления, което се приема за нормално и остава безнаказано, прави точно обратното: задълбочава разделенията, страха, недоверието и омразата“, каза специалният съветник на ООН.

Тя каза, че всеки в Босна и Херцеговина заслужава бъдеще, в което няма място за отричане на геноцида, военните престъпления или престъпленията срещу човечеството и за възхвала на тези, които са извършили такива престъпления.

„Противодействието на тези модели изисква активни усилия и решителност от редица участници в цялата страна, от висшето политическо ръководство до ниво общност. Гласът на онези, които признават престъпленията, извършени в миналото, и причиненото от тях страдание трябва да бъде по-силен от гласа на тези, които ги отричат. Много участници от гражданското общество в продължение на десетилетия са извършили забележителна работа в това отношение, но това е преди всичко отговорност на властите и институциите, на всички нива, за изграждането на мирно и приобщаващо общество“, подчерта специалният съветник.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)