понеделник, 4 март, 2024 година.

Европейските фермери ще бъдат частично освободени от правилото за обвързаност с условия за земята, оставена под угар според регламент, приет официално от Европейската комисия.

Целта е фермерите през цялата година да могат да ползват дерогация от задължението част от притежаваните от тях площи да бъдат непроизводителни. Регламентът ще влезе в сила утре и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година.

Вместо да държат земя под угар или да не обработват 4% от обработваемата си земя, земеделските стопани от ЕС, отглеждащи култури, които обогатяват почвата с азот или междинни култури без продукти за растителна защита на 4% от обработваемата си земя, ще се считат за отговарящи на изискването за „добро земеделско и екологично състояние“. Страните членки, които желаят да прилагат дерогацията на национално равнище, трябва да уведомят Комисията в срок от 15 дни от влизането в сила на регламента, за да могат земеделските стопани да бъдат информирани възможно най-скоро.

Предложението на Комисията цели да осигури правилния баланс между предлагането на помощ и гъвкавост за земеделските стопани, изправени пред многобройни предизвикателства и опазването на биологичното разнообразие и качеството на почвите.

Миналата седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще предложи на Комисията да оттегли предложението си за регламента за устойчива употреба на продукти за растителна защита.