петък, 24 май, 2024 година.

Растежът на гръцката икономика ще достигне 2,2 процента през 2024 г. и 2,3 на сто през 2025 г., обяви Европейската комисия в пролетната си икономическа прогноза, публикувана днес, съобщава в. „Катимерини“.

Според ЕК се очаква намаляване на инфлацията в Гърция до 2,1 процента следващата година, както и на публичния дълг.

След много силното постпандемично възстановяване през 2023 г. реалният растеж на Брутния вътрешен продукт е все още висок и възлиза на 2 процента. Той остава значително над дългосрочния потенциал за растеж на Гърция и над средния за еврозоната. Икономическата активност е била движена от частното потребление, което е повлияно от нарастващите реални разполагаеми доходи, от инвестициите в строителството и от нетния износ, посочи Комисията.

Съотношението дълг към БВП е спаднало до 161,9 процента през 2023 г. и се очаква да продължи да намалява до 153,9 процента от БВП през 2024 г. и 149,3 на сто през 2025 г., за което ще допринесат нарастващите първични излишъци, номиналният растеж и корекциите на стоковите потоци, свързани, наред с другото, със значителните постъпления от концесиите за магистралите Егнатия и „Атики одос“, посочва ЕК в пролетната си прогноза.