петък, 24 май, 2024 година.

Хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман каза днес, че Хърватия ще насърчава сътрудничеството и добросъседските отношения в Адриатическо-йонийския регион и ще продължи да подкрепя разширяването на Европейския съюз, предаде хърватската агенция ХИНА.

Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR) е политическа рамка, създадена през 2014 г., чрез която 10 държави си сътрудничат по въпроси, свързани с морето, околната среда, туризма, транспорта и социалните въпроси.

„За Хърватия това е инструмент за задълбочаване на сътрудничеството от Гърция до Сан Марино“, каза Гърлич Радман на годишния министерски форум на EUSAIR в адриатическия град Шибеник.

Той отбеляза, че тази макрорегионална стратегия е пряко свързана с разширяването на ЕС, като добави, че по време на едногодишното си председателство Хърватия иска да помогне на страните кандидатки.

Членове на EUSAIR са страните членки на ЕС Хърватия, Гърция, Италия и Словения, страните кандидатки за членство в ЕС Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и Сан Марино, който има споразумения с ЕС.

„Тази стратегия насърчава добросъседските отношения. Хърватия ще продължи да дава пример“, каза Гърлич Радман.

Той каза, че Хърватия е защитник на перспективите за членство на Босна и Херцеговина в ЕС от самото начало. „Успяхме да убедим нашите приятели, така че Босна и Херцеговина да получи статут на кандидат.“
Босна и Херцеговина получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2022 г.

„Можете да продължите да разчитате на нашата подкрепа и помощ. Ние сме тук, за да ви помогнем с нашия опит и експертиза“, каза Гърлич Радман, обръщайки се към босненската делегация.

Хърватия предаде едногодишното председателство на EUSAIR на Гърция. По време на председателството, което завърши с годишния форум в Шибеник, бяха проведени 14 срещи и 13 конференции, насочени към въпроси, свързани с морето, околната среда, туризма, транспорта и социалните въпроси.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)