четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Според генералния секретар на Асоциацията на черногорските банки (UBCG) Братислав Пеякович, черногорската банкова система е готова да посрещне всички изисквания, свързани с кредитирането, и да отговори на евентуални предизвикателства в бъдеще. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Състоянието на банковия сектор е решаващо за растежа на брутния вътрешен продукт и развитието на страната. Сигурността за банковите вложители е от голямо значение за стабилността и тя беше допълнително подсилена чрез създаването на фондове за защита на депозитите и оздравяване на банки“, каза Пеякович.

Той обясни, че всяка нежелана ситуация може да бъде овладяна със средствата от тези резерви, без това да натоварва гражданите и държавния бюджет.

Пеякович добави, че наличието на подобни фондове е задължително за страните от ЕС, но Черна гора е осъзнала необходимостта от тяхното създаване навреме, въпреки че това усложнява отчетите за печалбите и загубите.

Той каза, че банковата система е стабилна, сигурна и добре капитализирана.

Пеякович добави, че периодичните тестове на банките, провеждани от Фонда за защита на депозитите, показват, че системата е в състояние да се намеси адекватно, за да запази финансовата стабилност на банковата система.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)

/ES/