петък, 12 юли, 2024 година.

Представители на партиите, които ще участват в парламентарните избори в Северна Македония, подписаха днес Кодекс за честни и демократични избори, които ще се проведат на 8 май в Северна Македония. Представителите на две политически партии обаче отказаха да подпишат документа.

Пред медиите след подписването на документа председателят на Държавната избирателна комисия в страната Александър Дащевски подчерта, че този акт е израз на воля за запазване целостта на демократичния процес и с подписването му се изпраща послание „за коректност и зачитане на всички правила, закони и разпоредби, на върховенството на закона и правовата държава при организиране на изборите, ангажимент да се спазват етичния кодекс и да не се използва език на омразата в предизборната кампания”.

По думите на Дащевски „голяма част от политическите партии, присъствали на церемонията“, са подписали документа, но не посочи точния брой на подписите, „преди да бъдат проверени окончателно подписите“.

След подписването, пред медиите говориха и представителите на партия Демократи Йорго Огненовски и на партия ГРОМ Стевчо Якимовски, които заявиха, че са отказали да подпишат документа.

„Изборите няма да бъдат честни и демократични, напротив. Изборите, както досега, ще бъдат криминални, защото преди 20 години в парламента беше приет дискриминационен Изборен кодекс, с който партиите, които имат депутати, имат и монопол, а останалите партии са маргинализирани”, каза Огненовски.

Стевчо Якимовски, който е и кандидат за президент и като такъв също не подписа кодекса за честни и демократични избори, заяви, че причината за отказа му и този път е начинът, по който се финансират парламентарните избори и защото „водачите на листи за парламентарни избори участват в президентската кампания”.

„Огромни суми се отделят само за четири коалиции, а за всички останали сумите за предизборна кампания са много малки. Идеята на държавното финансиране на изборите е да насърчи политическия плурализъм, т.е. да насърчи появата на нови партии, нови идеи, нови програми. С участието си в президентската кампания носителите на листи за парламентарни избори изпращат лошо послание, че Изборният кодекс не се спазва. Това означава, че отново ще има беззаконие и няма да има правова държава“, каза Якимовски.

Официално кампанията за парламентарните избори, които ще се проведат на 8 май, започва утре, но тя се застъпва с кампанията за президентски избори, която започна на 4 април. Реакцията на Якимовски идва и заради митингите в президентската кампания, които организира ВМРО-ДПМНЕ и в които участва и председателят на партията Християн Мицкоски.

Реакция заради начина на финансиране на кампаниите в Северна Македония и „участието на председатели на партиите, които директно са включени в кампанията за президентските избори, което Държавната избирателна комисия трябва да преразгледа”, имаше и от председателя на ЗНАМ и също кандидат за президент Максим Димитриевски, който подписа днес Кодекса за честни и демократични избори, но в изказването си след това посочи, че подписаният документ е само форма, а не съдържание, защото „9 млн. евро от средствата за предизборната кампания отиват за големите политически партии, а за малките остават по 8 хиляди евро”.

В парламентарните избори в Северна Македония ще участват общо 17 партии и коалиции, като част от тях регистрираха листи само в някои от шестте изборни единици, на които страната е разделена по време на провеждането на избори.