сряда, 21 февруари, 2024 година.

Йемен потвърди ангажимента си да удвои усилията си за постигане на целите на устойчивото развитие в рамките на собствения си капацитет и налични ресурси, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Постоянният представител на страната в ООН Абдула ал Саади заяви на 62-ата сесия на Комисията на ООН за социално развитие, че Йемен е готов да работи по постигане на целите на Световната среща на върха за социално развитие следващата година.

Той заяви, че социалните политики играят важна роля в насърчаването на развитието и социалната справедливост в съответствие със заявеното в Декларацията от Копенхаген от 1995 г. за постигане на всеобхватно социално развитие, което съчетава икономическите, социалните и екологичните особености, както и за ускоряване на напредъка към всеобхватната цел за премахването на бедността чрез подобряване на достъпа до основни услуги като образование, здравеопазване и настаняване в жилище, увеличаване на възможностите за работа и стимулиране на всеобхватен икономически растеж, включително семейно ориентирани политики и програми за намаляване на бедността и глада.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)