вторник, 5 март, 2024 година.

Виетнамското правителство държи под контрол производството, употребата и пренасянето на оръжия в съответствие с виетнамското законодателство, заяви заместник-постоянната представителка на Виетнам в ООН Ле Тхи Мин Тхоа, цитирана от Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Виетнамската представителка заяви в Ню Йорк на срещата на Подготвителния комитет за четвъртата конференция на ООН за преглед на напредъка от изпълнението на Програмата за действие за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ), че е загрижена за отрицателните последици от незаконната търговия с МОЛВ, като заяви, че тя ще увеличи насилието и нестабилността и ще окаже сериозно въздействие върху международния мир и сигурност.

В този контекст следва да се приложат повече действия в борбата срещу незаконната търговия с МОЛВ, които да спомогнат за укрепването на международната сигурност, да се търсят решения, да се предотвратяват конфликти и престъпления и да се насърчава развитието на процеса, добави тя. Тхоа подчерта необходимостта от придържане към международното право и Устава на ООН, за да се гарантира правото на производство, внос и притежание на МОЛВ за целите на националната сигурност и отбрана.

Виетнамските закони и правни документи ясно постановяват, че малките МОЛВ и свързаното с тях оборудване служат единствено за целите на националната отбрана и сигурност, а вносът на оръжия, по принцип е забранен, докато държавата не вземе решение да го разреши. Незаконното транспортиране, използване и търговия с оръжия и експлозиви, е престъпление.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)